Kvalita vzdělávání – EU peníze středním školám

Tento celostátní projekt byl zaměřen na systémovou podporu vzdělávání na středních školách. Smyslem podpory bylo podpořit ty oblasti vzdělávání, které se dlouhodobě ukazují problematické z pohledu mezinárodních, tuzemských i interních výzkumů.

Na naší škole byl projekt konkrétně zaměřen do těchto oblastí:

1) Individualizace výuky matematiky – finanční prostředky byly využity k dělení hodin matematiky do skupin ve výuce tohoto předmětu ve 4. ročníku

2) Prohloubení vzdělání vyučujících cizích jazyků – finanční prostředky byly využity na tři  třítýdenní metodické jazykové kurzy vyučujících anglického jazyka v Londýně a 17 jednodenních metodických kurzů vyučujících cizího jazyka v tuzemsku

3) Prohloubení vzdělání vyučujících finanční gramotnosti – finanční prostředky byly využity na čtyři metodické kurzy těchto vyučujících

4) Inovace a zkvalitnění výuky – finanční prostředky byly využity k vytvoření 6 sad po 32 výukových elektronických materiálech v oblasti českého jazyka a literatury, 8 sad po 32     materiálech v oblasti odborných elektropředmětů, 12 sad po 20 materiálech v oblasti informačních a komunikačních technologií a 6 sad po 20 materiálech v oblasti odborných ekonomických předmětů

Všech cílů, které projekt sledoval, bylo na škole dosaženo a jeho výsledků bude ve výuce využíváno po řadu dalších let.