Výroční zpráva školy za školní rok 2015/16


Propustka


Prihláška na testování ECDL


Žádost o přijetí

Žádost o opakování ročníku

Žádost o přestup

Žádost o individuální studium

Oznámení o ukončení studia

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o vydání  stejnopisu vysvědčení


Školní řád

Řád sportovní haly

Řád domova mládeže

Řád učeben informatiky

Řád učeben měření

Řád odborného výcviku


Vzor darovací smlouvy na maturitní ples


Školské vzdělávací plány jednotlivých oborů jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.