Studenti mají od školního roku 2002-2003 možnost získat certifikát ECDL.

Řada mezinárodních institucí a podniků přijala testy ECDL jako jedno z kriterií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců. Na začátku roku 2001 registrovala ECDL F již víc než 1 000 000 uchazečů, kteří úspěšně složili alespoň 1 test ECDL. Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU.

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií, které si vynutily požadavek definovat pojem počítačová gramotnost. Rozumí se tím objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie. Jednotný způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který představuje ECDL koncept, se rychle stal standardem ve většině rozvinutých západoevropských zemí.

Aktuálně:

V rámci počítačového testování ECDL je možné se přihlašovat na dva nově akreditované moduly:
1. Modul M9 - Úpravy digitálních obrazů a základy počítačové grafiky
2. Modul M10 - Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
Pro získání certifikátu ECDL jsou povinné moduly 2,3,7. Ostatní moduly je možné kombinovat i s moduly M9 a M10, tak, aby uchazeč složil celkově 7 samostatných zkoušek (možné je složit až 10 zkoušek).

Přehled modulů:

M1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
M2 Používání počítače a správa souborů *
M3 Zpracování textu *
M4 Tabulkový procesor
M5 Použití databází
M6 Prezentace
M7 Práce s Internetem a komunikace *
M9 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
M10 Tvorba webových stránek a publikace na Internetu

* - povinné moduly

Souhrné informace najdete na  www.ecdl.cz. Přehled učiva ke zkouškám modulu 1  - modulu 10.

Přihláška ke stažení zde.

Postup přihlášení:
1. Odevzdat přihlášku do konce března do K1.
2. Zaplatit příslušnou částku u paní Češkové v ekonomickém úseku.

Kdo splní obě části, je automaticky přihlášen na červnový termín zkoušek.