Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.
Smyslem EVVO je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOKOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.V rámci projektu Recyklohraní bude je škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.
Sběrné nádoby jsou umístěny ve 2. patře. Podrobnější informace najdete na www.recyklohrani.cz

Související odkazy:

  1. www.jaktridit.cz
  2. www.hraozemi.cz
  3. www.cestyapamatky.cz
  4. www.mzp.cz
  5. www.mezistromy.cz
  6. www.svetvnakupnimkosiku.cz
  7. www.ekodomov.cz
  8. www.tonda-obal.cz