Megido, s.r.o.

Five for you, s.r.o

Beauty and Healthy, s.r.o.

Svatební salon Adam a Eva

Cestovní kancelář Petrov

Minitravel, s.r.o.

Taurinental s.r.o

Atlanta botel s.r.o.

Plamínek s.r.o.

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje absolventům možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a rozvíjet znalosti a dovednosti obchodní praxe. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost.Simuluje reálné procesy, produkty a služby.  Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí.Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V českých podmínkách zakládána žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje.