Mezinárodní certifikace v oblasti IT a ekonomiky     Vzdělávací centrum Microsoft - vstup     Programy Microsoft pro práci s talentovanými studenty

Aktuality

Turnaj ve florbale

Ve středu 4.3.2015 se uskutečnil v naší sportovní hale školní turnaj ve florbale chlapců. Pořadatelem byla třída 3TA a zúčastnilo se 12 třídních kolektivů. Vítězem se stal tým 2TA, který ve finále porazil mužstvo pořádající 3TA a bronzovou příčku obsadilo družstvo 1TB. (Mgr. J. Trojan)

 

Soutěž v odborných ICT dovednostech

Ve dnech 17. 3. 2015 - 18. 3. 2015 bude naše škola pořádat celorepublikovou Soutěž v odborných ICT dovednostech.  Za naši školu se soutěže zúčastní studenti Petr Venc a Miroslav Plíšek. Vyhlašovatelem Soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Záštitu nad letošním ročníkem převzal Středočeský kraj a město Kolín. Sociálními partnery Soutěže jsou firmy FoxConn CZ s.r.o., Kenast, s.r.o. a Teco a.s..

 

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do maturitních oborů

Přihlášky ke studiu odevzdávají uchazeči nejpozději do 1. března 2017. Státní přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají 12.4. 2017 (na škole uvedené v přihlášce na 1. místě), případně 19.4. 2017 (na škole uvedené v přihlášce na 2. místě). Termín 2. kola přijímacího řízení na případná volná místa v jednotlivých oborech bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, prospěch uchazečů ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ s důrazem na známky z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, výsledek testu při dnech otevřených dveří a doklady o  účasti na vědomostních soutěžích (celkem maximálně 750 bodů). Maximální bodová hodnota výsledků přijímacích zkoušek bude přitom v souladu se školským zákonem tvořit 60 % celkového bodového zisku (450 bodů). Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou čtyřku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika a 20 bodů za každou pětku z těchto předmětů.

Při obou dnech  otevřených dveří budou mít uchazeči možnost zúčastnit se testu z oblasti práce s počítačem (obory Informační technologie, Mechanik elektrotechnik) a z oblasti všeobecných studijních předpokladů (obory Peněžní a logistické služby, Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Ekonomika ve státní správě). Úspěšní řešitelé těchto testů získají bodovou bonifikaci maximálně 30 bodů v závislosti na počtu správně zodpovězených otázek (celkový počet otázek je 30, minimální počet správných odpovědí pro přiznání bonifikace je 15). Další bonifikaci ve výši 10 bodů mohou získat žáci, kteří k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech vědomostních soutěží z jednotlivých předmětů.

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou hodnoceny tak, že výsledný bodový zisk z obou předmětů (maximální zisk je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky) bude vynásoben koeficientem 4,5.

Podmínky pro přijímání žáků do maturitních oborů

Při přijímacím řízení budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za test při dnech otevřených dveří, za účast v soutěžích a za přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 60 žáků v oborech Informační technologie, Mechanik elektrotechnik a Ekonomika a podnikání (školní vzdělávací programy Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomika ve státní správě) a 30 žáků v oboru Logistické a finanční služby.

Nemohou být přijati uchazeči, kteří:

a) Nedosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za test při dnech otevřených dveří a účast v soutěžích v oboru Informační technologie minimálně 30 bodů a v ostatních oborech minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).

b) Nedosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

Příklad 1:

Uchazeč dosáhl ve 2. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,93 a neměl žádnou čtyřku (=37 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 2,14 a měl čtyřku z matematiky (16-10=6 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 43 bodů. Zároveň konal test při dnu otevřených dveří se ziskem 22 bodů a neúčastnil se ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 65 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 65+54+108=227 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Příklad 2:

Uchazeč dosáhl ve 2. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,78 a neměl žádnou čtyřku (=52 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 1,64 a opět neměl žádnou čtyřku (66 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 118 bodů. Test při dnu otevřených dveří nekonal a neúčastnil se ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 118 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 118+27+108=253 bodů, nebude přijat.


Přijímací řízení do učebního oboru


Žáci nekonají přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení budou uchazeči o studium  v tříletém oboru přijímáni na základě výsledků z druhého pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy základní školy. Uchazeči o jednoleté studium budou přijímáni na základě výsledků v předchozím maturitním oboru.

 

Finanční gramotnost je na naší škole doma

Tříčlenné družstvo ve složení Kateřila Časarová (4P), Erik Rezek (4P) a Patrik Chábera (3P) úspěšně postoupilo do krajského kola Soutěže ve finanční gramotnosti a v okresním kole se umístilo na krásném 3. místě. Gratulujeme. (Ing. Marcela Vedralová) Diplom.

 

Další kurz EUROAUTOŠKOLY

V pondělí 16.3.2015 (od 14.15 hodin v učebně A3) začíná další letošní kurz EUROAUTOŠKOLY. Přihlášky k vyzvednutí v K3 u Ing. Vedralové

 

Odborná exkurze třídy 1E

V rámci výuky odborného výcviku absolvovali studenti jednoletého nástavbového studia oboru Provozní  elektrikář  třídy 1E dne 9.2.2015 odbornou exkurzi do tepelné elektrárny na Zálabí v Kolíně. Exkurze navazovala na předcházející návštěvu provozů vodní elektrárny. Studenti měli možnost vidět všechny provozy tepelné elektrárny (zásobníky uhlí, vykládku uhlí, mlýny, kotelny, úpravnu vody pro další použití v elektrárně  a hlavně obě parní turbíny) v provozu. Průvodce z firmy Veolia Energie Kolín (dříve Dalkia Kolín) velmi zajímavě a rozsáhle studentům vysvětlil výrobu elektrické energie a ekologicky šetrný způsob výroby a dodávání  tepla obyvatelům, úřadům, organizacím, školám a průmyslovým klientům v Kolíně.  Seznámil je s veškerou používanou technikou – stroji a počítačovým řízením. Exkurze byla velmi zajímavá a studenti měli i velmi zajímavé dotazy na průvodce, které jim velmi rád zodpověděl. (Karel Blažek, Leoš Kubera, Pavel Větrovský - učitelé OV)

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Další > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL