Zřizovatel školy:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ

 

Povinně zveřejňované informace

 

Naše škola vznikla 1.7.1997 splynutím dvou velkých kolínských škol – Integrované střední školy technické a Středního odborného učiliště poštovního a telekomunikačního. Prvně jmenovaná škola začala svou historii již v roce 1947 a kolínská veřejnost ji znala podle staršího názvu SOU Tesla i podle jejího sídla u Modrého bodu. SOU poštovní a telekomunikační sídlilo od roku 1974 v moderním komplexu tehdejších "spojů", odtud také jeho dřívější název SOU spojů, pod nímž mají tuto školu občané ze širokého okolí zafixovánu. Ekonomicky výhodné splynutí obou subjektů bylo podmíněno i velkou příbuzností vyučovaných oborů, především v oblasti elektrotechniky.

SOŠ informatiky a spojů a SOU je se svými téměř 500 studenty jednou z největších středních škol kolínského okresu. Připravuje žáky v počítačových, elektrotechnických, telekomunikačních, peněžních, poštovních a ekonomických oborech, a to jak ve čtyřletých studijních zakončených maturitou, tak ve tříletých učebních, zakončených závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování obdrží studenti výuční list.

Pro výuku výpočetní techniky, se kterou se setkají studenti všech oborů, má škola k dispozici pět kvalitně vybavených specializovaných učeben. Veškeré počítače ve škole jsou zapojeny do sítě, přístup na Internet je dnes už samozřejmostí. Multimediální učebny jsou vybaveny dataprojektory, které umožňují zařazení progresivních didaktických technologií. Ve speciálních laboratořích elektrických měření žáci získají praktické zkušenosti s moderní měřící technikou. Specializovaná učebna pro psaní na stroji je vybavena elektrickými psacími stroji. Odborně zaměřené učebny slouží také výuce zeměpisu, českého jazyka a literatury, cizích jazyků (vyučuje se zde angličtina, němčina, španělština a ruština), ekonomiky, matematiky, elektrotechnických předmětů, občanské nauky, dějepisu a poštovních předmětů.

Odborně zaměřené učebny pro výuku odborného výcviku slouží k výuce PLC automatů: Siemens, TECO Kolín, Allan Bradley, Festo, telekomunikační a zabezpečovací techniky Jablotron Jablonec nad Nisou.

Během studia mají žáci možnost získat mezinárodní certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), osvědčující základní znalosti práce s výpočetní technikou.

Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní prostorné sportovní hale a fitcentru. Oba tyto prostory slouží také pro mimoškolní aktivitu žáků.V průběhu studia absolvují studenti sportovní, lyžařský i turistický kurz. Výborné podmínky pro sportování se odrážejí i ve výsledcích studentů SOŠ informatiky a spojů a SOU při středoškolských soutěžích.

Učebny teoretického vyučování, poštovního odborného výcviku, domov mládeže, školní jídelna, sportovní hala a fitcentrum jsou součástí jednoho komplexu, vzdáleného 400 m od vlakového i autobusového nádraží.

Žáci ekonomických a peněžních oborů absolvují v průběhu studia výuku práce s programem APOST na specializované učebně.

Studenti většiny oborů absolvují pravidelně 1-2 týdenní odbornou praxi v soukromých firmách a státních organizacích, se kterými má škola navázánu spolupráci.

Domov mládeže má kapacitu 270 lůžek. Cena za ubytování činí v současné době 800,- Kč měsíčně. Školní kuchyně připravuje všechna tři hlavní jídla – snídaně, obědy a večeře. Cena celodenní stravy pro ubytované žáky činí 78,- Kč denně. Cena oběda pro docházející žáky je 27,- Kč. U obědů je možný výběr ze dvou chodů. Dále je studentům k dispozici bufet, potravinové a nápojové automaty.

V rámci mimoškolní výchovy mají žáci možnost zapojit se do práce kroužků se sportovním, kulturním a technickým zaměřením. Jsou organizovány zájezdy na kulturní i sportovní akce.