Kariérové poradenství

je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Na následujících webových stránkách naleznete odkazy na oblast kariérového poradenství. Bližší informace můžete získat u Mgr. Michala Moravce (kabinet 6, 1. patro).

1. Portál ministerstva práce a sociálních věcí - hledání volných míst, statistiky zaměstnanosti

http://portal.mpsv.cz/

2. Nabídka volných míst, práce v zahraničí, přijímací pohovor, profesní životopis

http://www.neflakamse.cz/

3. Poradce při výběru povolání, nabídka volných míst, evropský životopis

http://www.istp.cz/

4. Národní soustava kvalifikací, co musím umět a znát pro vybrané povolání

http://www.narodnikvalifikace.cz/

5. Hledání a volba povolání, psychologie povolání, rady a strategie

http://www.etlabora.cz/

6. Portály s nabídkami pracovních příležitostí

http://www.jobdnes.cz/New/Default.aspx?utm_source=sklik&utm_medium=cpc

http://www.pracevpraze.cz/?idl=3

http://www.placenaprace.cz/hledam-praci/

7. Obecné Informace o kariérovém poradenství

http://www.vychova-vzdelavani.cz/karierove-poradenstvi/

http://www.kariera-poradenstvi.cz/aktuality/

http://www.nuov.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi

http://www.rcv.cz/cs/articles/show/karierove_poradenstvi

http://www.nuv.cz/projekty/karierove-poradenstvi