Vstup do systému klasifikace studentů.

 


Informace pro rodiče:

Veškerá sdělení školy, třídních učitelů a pedagogických pracovníků naleznete po přihlášení pod záložkou "Komens".