Učební plán oboru :
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Cestovní ruch a rekreologie
Peněžní specialista Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III. IV.
Jazykové vzdělávání a komunikace
Estetické vzdělávání
Český jazyk a estetika 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I. 3/3aaaa 3/3 3/3 3/3 12
Cvičení z cizího jazyka I. - - 2/2 2/2 4
Cizí jazyk II. 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Společenskovědní vzdělávání
Společenské vědy 2 1 3 - 6
Dějiny kultury a umění - 2 2 - 6
Přírodovědní vzdělávání
Přírodní vědy 2 2 - - 4
Geografie 2 1 - - 3
Matematické vzdělávání
Matematika 3 3 2 3 10
Matematický seminář - - - 3* 3*
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT
Informatika 2/2 2/2 2/2 - 6
Odborné vzdělávání
Ekonomika 9
Ekonomika a právo 3 2 2 2 9
EBCL - - - 2* 2*
Účetnictví a daně 6
Daňová evidence a účetnictví 2 2 - - 4
Účetnictví cestovní kanceláře - - 2 - 2
Účetnictví hotelového provozu - - - 2 2
Obchodní činnost 6
Marketing a management CR - - 2 1 3
Služby a logistika v CR 2 2 - - 4
Rekreologie - - - 2 2
Komunikace 6
Průvodcovství - - 2 2* 2
Kultura osobního projevu 2 - - - 2
Pís. a elektr. komunikace 2/2 2/2 1/1 1/1 3
Aplikovaná psychologie - - - 2 2
Odborná specializace
Geografie cestovního ruchu - 2 1 1 6
Cestovní ruch v praxi 1/1 2/2 2/2 3/3 6
Celkem 33 33 33 33 132
* - povinně volitelný předmět