Studijní plán oboru :
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
ŠVP Peněžní a logistické služby
Peněžní a logistické služby Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III. IV.
Jazykové vzdělávání a komunikace
Český jazyk a estetika 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I. 3 3 3 3 12
Cvičení z cizího jazyka I. - - 2 2 4
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Společenskovědní vzdělávání
Společenské vědy 2 1 3 - 6
Společenskovědní seminář - - - 3* 3*
Přírodovědní vzdělávání
Přírodní vědy 2 2 - - 4
Geografie 2 1 - - 3
Matematické vzdělávání
Matematika 3 3 2 2 10
Matematický seminář - - - 3* 3*
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT
Informatika 2 2 2 - 6
Odborné vzdělávání
Peněžní a logistické služby 4 3 3 4 14
Písemná a el. komunikace 2 2 2 1 7
Ekonomika a právo 2 3 2 2 9
Účetnictví - 2 2 2 6
Aplikovaná psychologie - - 1 1 2
Finančnictví - - - 2 2
Praktické finančnictví 4 4 4 4 16
Celkem 33 33 33 33 132
* - povinně volitelný předmět