Studijní plán oboru :
18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP Programátor
Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III. IV.
Jazykové vzdělávání a komunikace 20
Český jazyk a estetika 3 3 3 4 13
Cizí jazyk I. 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Cvičení z cizího jazyka I. - - 2/2 2/2 4
Společenskovědní vzdělávání 5
Společenské vědy 2 1 3 - 6
Přírodovědní vzdělávání 6
Fyzika 2 2 1 1 6
Chemie 1 - - - 1
Ekologie - 1 - - 1
Geografie 1 1 - - 2
Matematické vzdělávání 12
Matematika 5/1 3 3 3 14
Vzdělávání pro zdraví 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT 4
Zpracování dokumentů na PC 2/2 - - - 2
Programové vybavení 2/2 2/2 4
Ekonomické vzdělávání 3
Ekonomika 1 3 2 2 8
Hardware 5
Hardwarové vybavení 3 3/2 - - 6
Technická dokumentace 1 - - - 1
Operační systémy 6
Počítačové systémy - 2/2 2/2 2/2 6
Aplikační software 8
Grafika na PC - - 3/3 3/3 6
Tvorba webových stránek - - 2/2 2/2 4
Počítačové sítě 4
Základy počítačových sítí 2 3 - - 5
Programování a vývoj aplikací 8
Algoritmizace 2/1 2/1 - - 4
Základy programování - 2 - - 2
Databázové systémy - - 2/1 2/1 4
Vývoj aplikací - - 5/4 5/4 10
Nepovinné předměty
Matematický seminář - - - 2 2
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Celkem 32 33 33 31 129
43 45 52 52 192