Studijní plán oboru :
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Peněžní specialista
Peněžní specialista Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III. IV.
Jazykové vzdělávání a komunikace
Český jazyk a estetika 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I. 3 3 3 3 12
Cvičení z cizího jazyka I. - - 2 2 4
Cizí jazyk II. 2 2 2 2 8
Společenskovědní vzdělávání
Společenské vědy 2 1 3 - 6
Společenskovědní seminář - - - 3* 3*
Přírodovědní vzdělávání
Přírodní vědy 2 2 - - 4
Geografie 2 1 - - 3
Matematické vzdělávání
Matematika 3 3 2 2 10
Matematický seminář - - - 3* 3*
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT
Informatika 2 2 2 - 6
Odborné vzdělávání
Ekonomika a právo 1 2 1 1 5
Ekonomické výpočty - 2 - - 2
Daňová evidence a účetnictví - 2 2 2 6
Praktické účetnictví - - 2 2 4
Marketing - - - 1 1
Technika administrativy 2 1 - - 3
Obchodní komunikace - - 1 1 2
Peněžní provoz a finančnictví 3 3 3 4 13
Peněžní odborná praxe 6 4 4 4 18
Aplikovaná psychologie - - 1 1 2
Celkem 33 33 33 33 132
* - povinně volitelný předmět