Studijní plán oboru : 
26-51-H/01   Elektrikář
ŠVP               Provozní elektrikář
   Provozní elektrikář Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III.
 Jazykové vzdělávání a komunikace        
 Estetické vzdělávání        
   Český jazyk a estetická výchova 2 2 2 6
   Cizí jazyk 2/2 2/2 2/2 6
 Společenskovědní vzdělávání        
   Společenskovědní základ 1 1 1 3
 Přírodovědné vzdělávání        
   Přírodní vědy 2 2 - 4
 Matematické vzdělávání        
   Matematika 2 2 1 5
 Vzdělávání pro zdraví        
   Tělesná výchova 2 2 2 6
 Vzdělávání v ICT        
   Informační a komunikační technologie 2/2 1/1 - 3
 Ekonomické vzdělávání        
   Ekonomika a právo - - 2 2
 Odborné vzdělávání        
 Elektrotechnika        
   Základy elektrotechniky 4 - - 4
   Materiály a technologie 2 - - 2
   Slaboproudá zařízení - 3 3 6
 Elektrotechnická měření        
   Elektrická měření - 2/2 - 2
 Elektrotech. instalace, montáže a opravy        
   Technická dokumentace 2 - - 2
   Silnoproudá zařízení - 3 3 6
   Odborný výcvik * 12/12 13/13 17/17 42
   Celkem 33 33 33 99
* - Odborný výcvik pokrývá také vzdělávací oblast Elektrotechnická měření