Učební plán oboru : 
37-42-M/01    Logistické a finanční služby
ŠVP               Peněžní a logistické služby
Peněžní a logistické služby Týdenní dotace hodin Celkem
I. II. III. IV.
 Jazykové vzdělávání a komunikace          
 Estetické vzdělávání          
   Český jazyk a estetika 3 3 3 3 12
   Cizí jazyk I. 3/3 3/3 3/3 3/3 12
   Cvičení z cizího jazyka I. - - 2/2 2/2 4
   Cizí jazyk II. 2/2 2/2 2/2 2/2 8
   Konverzace v CJ I - - - 1* 1*
 Společenskovědní vzdělávání          
   Společenské vědy 2 1 3 - 6
 Přírodovědní vzdělávání          
   Přírodní vědy 2 2 - - 4
   Geografie 2 1 - - 3
 Matematické vzdělávání          
   Matematika 3 3 2 3 11
   Matematický seminář I - - - 2* 2*
   Matematický seminář II - - - 1* 1*
 Vzdělávání pro zdraví          
   Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Vzdělávání v ICT          
   Informatika 2/2 2/2 2/2 - 6
 Odborné vzdělávání          
 Logistika a finančnictví          
   Finančnictví - - - 2 2
   Praktické poštovnictví 4/4 - - - 4
   Praktická logistika - 3/3 - - 3
   Praktické finančnictví - - 3/3 4/4 7
   Peněžní a poštovní služby 4 3 - - 7
   Peněžní služby - - 3 4 7
 Komunikace          
   Písemná a elektr.komunikace 2/2 2/2 2/2 1/1 7
   Aplikovaná psychologie - - 1 1 2
 Ekonomika a podnikání          
   Ekonomika a právo 2 3 2 2 9
   Účetnictví - 2 2 2 6
   Praktické účetnictví - 1/1 1/1 - 2
   Celkem 33 33 33 33 132
* - povinně volitelný předmět