Realizované projekty:

  1. Banka elektronických testových úloh pro e-learningové testování
  2. UNIV2 - Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání
  3. UNIV3 - podpora procesů uznávání
  4. EU peníze středním školám
  5. Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem
  6. Podpora elektronických forem výuky