Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

Suplování: