Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Logistické a finanční služby a Elektrikář.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2010/2011

Čtyřleté studijní (maturitní) obory

Uchazeči o studium maturitních oborů nebudou konat přijímací zkoušky a budou přijati do celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých oborech podle výsledků studia na základní škole.
Na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Mechanik elektronik a  Logistické a finanční služby.
Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=140 bodů a prospěch 2,40=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika. Ke studiu nebudou přijati uchazeči, kteří dosáhnou v celkovém součtu bodů zápornou hodnotu.

Tříletý učební obor Elektrikář

Uchazeči o tento obor nekonají přijímací zkoušky. Při přijímacím řízení bude obodován průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy podle stupnice, kde prospěch 1,00=100 bodů a prospěch 3,00=0. (Horší prospěch bude obodován zápornými body). Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí.

Uzávěrka přihlášek je 31.5.2010.