3.6.                  ukončení klasifikace do 12.00 hod.
4.6.                  závěrečná porada
7.6.                  písemná část závěrečných zkoušek
8.6.                  praktická část závěrečných zkoušek
9.6                   ukončení studia
10.6  – 11.6     studijní volno
14.6 – 15.6.     studijní volno
16.6.                ústní část závěrečných zkoušek