Všichni žáci, kteří nastupují v září 2010 do prvého ročníku studia, obdrží nejpozději 30.6.2010 informační dopis, týkající se nástupu, potřebných učebnic, pomůcek a organizace úvodního sportovního kurzu.