V současné době byla zahájena úzká spolupráce s novým sociálním partnerem – EURO autoškolou Vaníček. Tento sociální partner s námi spolupracuje při tvorbě některých modulů pro další vzdělávání dospělých především v oblasti školení řidičů, kondičních jízd či dalších aktivit souvisejících s činností této autoškoly. Na základě spolupráce v projektu UNIV2 jsme zahájili i hlubší spolupráci. Studenti naší školy si budou moci za velmi výhodných podmínek udělat v této autoškole základní kurz pro získání řidičského oprávnění. Více informací. Ing. Marcela Vedralová (metodik projektu UNIV2)