První mimořádný termín maturitních a závěrečných zkoušek za školní rok 2009/10 vypsal ředitel školy takto:

6.9. 2010 písemná část učebna A1 školy
7.9. - 8.9. 2010 praktická část Modrý bod
9.9. - 10.9. 2010 ústní část budova školy