Od středy 25.8.2010 do úterý 31.8.2010 se konají doplňkové a opravné zkoušky. Podrobné informace obdrželi všichni studenti v červnu prostřednictvím elektronického systému školy (klasifikace studentů). V připadě jakýkoliv nesrovnalostí kontaktujte neprodleně svého třídního učitele.