Seznamovacích sportovních kurzů 1.ročníků, které se uskutečnily v měsíci září, se zúčastnilo 145 žáků naší školy. Studenti si měli možnost vyzkoušet různé druhy sportu jako stolní tenis, tenis, nohejbal, badminton, lacros, odbíjenou, kopanou.
K nejoblíbenějším patřila kanoistika, střelba ze vzduchovky a také turistické vycházky s poznáváním zajímavých míst v malebném okolí řeky Sázavy.
Fotografie ze sportovního kurzu 1. ročníků.