Termíny dodatečných a opravných zkoušek pro školní rok 2008/09.

Rozpis dodatečných a opravných zkoušek
Třída Kód Dodatečná zkouška Opravná zkouška
předmět datum zkoušející známka předmět datum zkoušející známka
1E33 OBN 26.8. Bg
MAT 27.8. Ša
ANJ 26.8.
OVC 27.8.
1E9 OBN 27.8 Bg
OVC 27.8.
1E 1E9 MAT 27.8. Ša
1E11 MAT 27.8. Ša
1E13 MAT 27.8. Ša
TED 26.8. Uc
1E15 ZPV 27.8. Uc
MTE 27.8. Uc
1E16 MAT 27.8. Ša
1E21 MAT 27.8. Ša
1E27 MAT 27.8. Ša
1E28 OBN 27.8. Bg
1E29 MAT 27.8. Ša
1E31 ANJ 26.8. ZPV 27.8. Uc
NEJ 26.8. Tl MTE 27.8. Uc
1I 1I3 MAT 27.8. Ša
1I5 MAT 27.8. Ša
CJL 26.8. Mo
1I9 ANJ 27.8. Mk
NEJ 26.8. Bu
OBN 26.8. Bg
DEJ 27.8. Ho
HSZ 28.8. Bu
UVT 28.8. Po
DAK 27.8. Kh
ZDP 31.8. Ko
MAT 27.8. Ša
TEV 31.8. Tr
EOM 31.8. Ve
CJL 27.8. Mo
ZPV 27.8. Hr
1I18 MAT 27.8. Ša
1I24 NEJ 26.8. Bu DEJ 28.8. Ho
HSZ 26.8. Bu
MAT 27.8. Ša
1I30 OBN 27.8. Bg
1M 1M4 CHE 27.8. Ša
CJL 28.8. Ho
1M8 CJL 28.8. Ho
1M11 CJL 28.8. Ho
1M15 MAT 26.8.
CHE 27.8. Ša
1M32 FYZ 27.8. Hr
MTE 27.8. Uc
1M19 CJL 28.8. Ho
1M20 MAT 26.8.
MTE 27.8. Uc
1M27 CJL 28.8. Ho
1M29 MAT 26.8.
CHE 27.8. Ša
1P 1P8 ANJ 27.8. Či
1P11 ANJ 27.8. Či
MAT 26.8. Tu
1P28 CJL 28.8.
RUJ 27.8. Či
1P23 DEJ 28.8. Ho
1S 1S23 MAT 27.8. RUJ 26.08. Ru
PPS 26.8.
ZEM 26.8. Bu
1S26 ICT 26.8. RUJ 26.8. Ru
1S28 MAT 27.8.
1T 1T3 ANJ 27.8. Va
MAT 26.8.
1T5 MAT 26.8.
1T6 MAT 26.8.
1T10 CJL 26.5. Ho DEJ 27.8. Ho
MAT 26.8. TED 26.8. Uc
1T13 CJL 26.8. Ho
1T20 MAT 26.8.
1T28 CJL 26.8. Ho TED 26.8. Uc
2E 2E18 ELZ 28.8. Po
2E21 ESP 27.8. Šk
2E3 MAT 27.8.
2E22 OVC 27.8.
NEJ 28.8. Tl
ICT 26.8.
MAT 26.8
ELZ 28.8 Po
TEV 28.8. Tr
ZPV 31.8. Hr
ESP 31.8. Šk
2E16 MAT 27.8.
ELZ 28.8. Po
2MA 2MA2 MAT 26.8. Tu
2MA9 OVC 27.8. OBN 31.8. Bg
MAT 26.8. Tu
FYZ 26.8. Hr
CJL 28.8. Mo
2MA32 OVC 27.8.
OBN 28.8. Bg
MAT 26.8. Tu
FYZ 26.8. Hr
ZEL 28.8. Ka
CJL 28.8. Mo
ELM 28.8. Ka
AUT 28.8. Uc
2MA18 MAT 26.8. Tu
2MA24 MAT 26.8. Tu
2MA30 OVC 27.8.
2MB 2MB17 MAT 27.8. Ša ICT 28.8. Vv
CJL 26.8. Ho
2MB16 CJL 26.8. Ho
2S 2S32 RUJ 26.8. Tl
2T 2T32 ANJ 27.8. Va CJL 28.8. Bg
MAT 28.8. Ša
EOM 28.8. Ko
2T28 FYZ 27.8. Hr
MAT 28.8. Ša
2T29 PVY 26.8. Kh
CJL 28.8. Bg
3MA 3MA9 MAT 28.8. Ša
OVT 28.8 Po
CJL 27.8. Bg
ELN 27.8. Šk
3MA34 OBN 27.8. Bg
OVT 28.8 Po
3MA16 AUT 28.8. Uc
3MA22 AUT 28.8 Uc
3MA24 CJL 28.8. Bg
3MA33 TTE 27.8. Fa
MAT 28.8. Ša
3MB 3MB5 NEJ 27.8. Bu
3MB6 MAT 26.8.
CJL 27.8. Mo
3MB34 OVC 27.8.
3MB12 OVC 27.8.
NEJ 26.8. Bu
MAT 26.8.
ELN 28.8 Po
3MB40 OVC 27.8. MAT 31.8.
ELN 28.VIII Po
3MB19 MAT 26.8.
3S 3S31 MAT 26.8. Tu
3T 3T10 CJL 28.8. Bg
3T14 CJL 28.8. Bg
3T33 MAT 26.6.
4P 4P19 CJL 27.8. Ru
ZEM 28.8. Bu
4P23 CJL 27.8. Ru MAT 28.8.
4P22 ZEM 29.6. Bu EOM 26.8. Ko
4P13 EOM 26.8. Ko CJL 27.8. Ru
ZEM 28.8. Bu
4P16 ZEM 28.8. Bu