Sportovní kurzy tříd 1MA,1MB,1I a 1P proběhly v malebném prostředí řeky Sázavy za krásného počasí v 1.polovině září.Studenti si vyzkoušeli některá sportovní osvětví jako nohejbal,tenis,stolní tenis,lacros,střelbu ze vzduchovky,vodní turistiku(jízda na kanoi a raftu)a také poznávali krásy okolí při pěší turistice.Součástí kurzu byl také výlet do Benešova na zámek Konopiště.