Pro zájemce o řešení logických úloh a šifer z řad studentstva přinášíme malou šifrovací hru.Na nástěnce školy a současně na jejích webových stránkách se budou objevovat různé šifry a šifrovací klíče.Úkolem soutěžních teamů je šifry rozluštit a splnit úkoly v nich obsažené. Organizátoem hry je p.Novotný (K9). Více informací.