V neděli 8.3.2015 bude zahájena zahraniční  dvoutýdenní odborná stáž studentů oboru Informační technologie ve Spolkové republice Německo. Tato stáž bude probíhat ve vybraných německých IT firmách.  Během dvou týdnů se žáci budou podílet na práci v běžném provozu IT firmy, budou se zde setkávat s  odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí SRN a prohlubovat své odborné a jazykové znalosti. Fotogalerie z první části zahraniční stáže.