1.4.2015 se naše třída 2C a třídy 2P a 1P zúčastnily exkurze pro pražských památkách. Počasí nám příliš nepřálo, bylo vskutku aprílové. Exkurzi jsme zahájili na Vyšehradě za zvuku melodických tónů vyšehradské zvonkohry. Zde jsme mimo jiné navštívili hřbitov s hroby mnoha významných českých umělců – Boženy Němcové, Jan Nerudy, Karla Hynka Máchy…
Dále jsme pokračovali Královskou cestou, zastavili jsme se u pražského orloje, abychom zhlédli fascinující divadlo pochodujících apoštolů. Prohlédli  jsme si děsivé nástroje práva útrpného v Muzeu tortury, prošli se po Karlově mostě a na Malé Straně obdivovali krásu interiéru chrámu sv. Mikuláše. Vystoupali jsme Nerudovou ulicí k Pražskému hradu a navštívili celý jeho komplex, včetně Zlaté uličky a Svatovítské katedrály. Následovala chvilka odpočinku v Královské zahradě a na závěr alespoň letmá prohlídka pražského Židovského Města. Unavení, ale spokojení jsme se vraceli domů. (text - Kašťáková, 2C, foto – Matoušů, Kratochvílová, Brtnická, 2C) Fotogalerie.