18-20-M/01 Informační technologie 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
63-41-M/01 Cestovní ruch a rekreologie

26-51-H/01 Elektrikář zkrácené jednoroční studium (zápisové lístky se netýkají tohoto typu studia)

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 22.dubna 2015 odevzdat zápisový lístek na SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, pokud chce od 1.9.2015 na školu nastoupit. Jestliže zápisový lístek uchazeč nebo zákonný zástupce neodevzdá v uvedené lhůtě, vzdává se práva přijetí.
Přijatí uchazeči si mohou rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout v sekretariátu školy od čtvrtka 23.42015 (6.30 do 14.00 hod.), nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno.
Pozn.
Výsledky příjímacího řízení jsou uloženy ve formátu PDF.