Výstava byla koncipována jako jedna velká soutěž.  Zastoupeny zde byly oblasti dendrologie a dendrometrie, entomologie, chovatelství, lesnictví, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody, ochrany ovzduší, povodňové ochrany, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkaření, zemědělství a zoologie. Fotogalerie.

Někteří žáci využili možnost zastřílet si na divoká prasata na simulátoru švédské výroby SimWay. Jde o zařízení vyšší třídy používané pro výcvik ve střelbě, trénink i relaxační střelbu.Nová soutěž Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze byla zaměřena na škůdce lesních dřevin. Žáci se tu dozvěděli informace o jejich vývojových cyklech, potravě, způsobu napadení porostů a ochraně lesa před těmito škůdci. Nejznámější druhy kůrovců byly umístěny pod binolupou a k vidění byla také sbírka vzorků kůry ze stromů napadených jednotlivými druhy kůrovců.  Dále se zde seznámili s některými méně známými druhy zvěře žijící v České republice a s některými africkými a asijskými druhy zvěře. (Z. Jirková, M. Škvrna)