Studenti 3TB a nástavbového studia 1E dne 29.4.2015 navštívili výrobní podnik Foxconn Technology CZ v Kutné Hoře. Formou prezentace byli studenti seznámeni s historií a současností tchajwanského podniku, který svou pobočku v Kutné Hoře otevřel v červnu roku 2008. Poté si za odborného výkladu prohlédli celý areál, ve kterém probíhá kompletace mnoha typů serverů vyvážených do celého světa. (Mgr. Soňa Horáčková)