Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků se koná ve středu 17.6.2015 od 16.00 hod. ve sportovní hale školy. Rodiče zde obdrží podrobné informace k učebnicím a pomůckám, které žáci potřebují pro studium prvého ročníku, k úvodnímu sportovnímu kurzu, k organizaci školního vyučování a k ubytování na domově mládeže.