V průběhu měsíce června se konal přípravný kurz k získání mezinároního certifikátu v oblasti ekonomiky - EBC*L. Čtyři středeční dopoledne byla věnována tématům jako je obchodní právo, cíle podniku a ukazatele, nákladové účetnictví a rozvaha. Účatníci kurzu obdrželi certifikáty, které jim v praxi umožní lépe se umístit na pracovním trhu. Certifikat. Fotogalerie. Ing. Marcela Vedralová a Ing. Alena Shrbená (lektorky kurzu)