V úterý 15.12.2015 od 8.00 hodin proběhne ve školní jídelně beseda s vyučující CR a cestovatelkou - Bc. Janou Černou. Téma besedy je práce delegáta, průvodce a pracovníka  v cestovním ruchu. Účastníci besedy (třídy 1CA, 1CB, 2C a 3C) budou mít možnost zhlédnout  fotografie z cestovatelského deníku Bc. Jany Černé. Předpokládaný konec besedy je 10.20 hodin.