Školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo dne 3. 12. 2015. Zúčastnilo se jej 19 žáků z 9 tříd. Jednoznačně v něm dominovaly tři dívky ze třetího ročníku. Vítězkou se stala Tereza Cvrčková (18,5 bodu) před spolužačkou Terezou Svobodovou (18 bodů). Obě postupují do únorového okresního kola soutěže. Náhradnicí se stává třetí Kateřina Zemánková (16,5 bodu). Na děleném 4. – 5. místě se umístila Nicole Kašťáková (3C) a Pavel Švejdar (4M) se 14 body. (Mgr. Michal Moravec a Mgr. Soňa Horáčková)