V sekci Maturita byla zveřejněna zadání maturitní práce pro obor Informační technologie. Žáci si maturitní téma zvolí nejpozději do 8.1.2016.