SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pořádá pro uchazeče o studium odpolední workshop s názvem Středoškolákem nanečisto, který proběhne v pondělí 11. ledna 2016 od 14 do 16 hodin. Zájemci o všechny maturitní obory během těchto dvou hodin projdou postupně všechny specializace oboru, o nějž mají zájem (tedy v oboru Informační technologie specializace Programátor, SÍťový specialista a Počítačová grafika a multimédia, v oboru Mechanik elektrotechnik specializace Počítače a řídící technika a Komunikační technika a v ekonomické oblasti specializace Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví ,Ekonomika ve státní správě a Logistické a finanční služby). Dozvědí se podrobně, co je náplní studia jednotlivých specializací, co budou umět jako absolventi, a především si budou moci některé dovednosti potřebné pro danou specializaci prakticky vyzkoušet. Toto odpoledne je určeno pro zájemce o všechny maturitní obory! Po skončení workshopů mohou uchazeči o studium absolvovat krátký test (počítačových znalostí v oborech IT a všeobecného přehledu v oborech ekonomických), kterým mohou navýšit svůj bodový zisk pro přijímací řízení až o 30 bodů.
Na rozdíl od dne otevřených dveří, kde bylo možné přicházet po celou dobu jeho konání,  je vhodné na tento workshop přijít hned ve 14.00 hod.