Pro studenty oboru Cestovní ruch a rekreologie se konala před vánočními prázdninami beseda ve školní jídelně pod vedením paní učitelky Jany Černé, která velmi zajímavě a obsáhle vyprávěla o svých cestách po světě jako delegát a průvodce v zahraničí. Studenti tak měli možnost seznámit se alespoň okrajově s tím, jak práce v oblasti cestovního ruchu v praxi vypadá, a že je ne vždy jednoduchá. Nejistotu z možných nepříjemných situací v průběhu práce ale zahnal nespočet fotografií, pořízených na mnoha paní učitelkou navštívených místech, které nutily k přesvědčení, že práce v cestovním ruchu je tou nejlepší možností. (Nicole Kašťáková 3C) Fotogalerie.