Ve dnech 9. a 10. března 2016 se všech šest našich fiktivních firem zúčastnilo soutěžních veletrhů v Hradci Králové a v Náchodě, kde firmy sklízely plody své práce. Soutěžilo se nejen v obchodních dovednostech, ale také v prezentování (vše v českém i anglickém jazyce). Testovány byly i účetní dovednosti či schopnost obsloužit "nepříjemného zákazníka". Studenti si přivezli velké množství zkušeností, které rozhodně využijí při své další činnosti. Na veletrzích byly firmy podporovány studenty 1.ročníků oboru CR, kteří se takto seznámili s činností fiktivních firem, což bude jejich nový vyučovací předmět od příštího školního roku. Všem firmách za jejich neuvěřitelné nasazení děkujeme. (Ing. Marcela Veralová a Ing. Alena Shrbená (vyučující FIFI))