18-20-M/01 Informační technologie 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
63-41-M/01 Cestovní ruch a rekreologie

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 22.dubna 2016 odevzdat zápisový lístek na SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, pokud chce od 1.9.2016 na školu nastoupit. Jestliže zápisový lístek uchazeč nebo zákonný zástupce neodevzdá v uvedené lhůtě, vzdává se práva přijetí.
Přijatí uchazeči si mohou rozhodnutí o přijetí ke studiu vyzvednout v sekretariátu školy od pondělí 25.4. 2016 (6.30 do 14.00 hod.), nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno.
Pozn. Výsledky příjímacího řízení jsou uloženy ve formátu PDF.