15 statečných se v pondělí 27. června 2016 stalo držitelem certifikátu o absolvování historicky prvního BARMANSKÉHO KURZU na naší škole. Čtyři perné dny (a to nejen díky počasí) byly plné teoretických informací o původu různých druhů lihovin a destilátů a především plné praktických cvičení. Na kurzu bylo vyzkoušenokolem 30 různých míšených nápojů, recepty kterých mají všichni účastníci k dispozici.  cBarmanský kurz slavil velký úspěch a již nyní se můžete těšit na kurz BARISTICKÝ, který proběhne v říjnu nového školního roku. (Ing. Marcela Vedralová)