Dne 11.11.2009 pořádala naše škola turnaj v košíkové dívek. Organizací byla pověřena třída 2S. Turnaje se zúčastnila družstva tříd 1P, 2I, 2S, 3S. Tři družstva měla po odehrání turnaje shodný počet bodů, a proto rozhodla o vítězství střelba trestných hodů.
Nejšťastnější z tohoto rozstřelu vyšla třída 2S a obsadila 1. místo. Další pořadí: 2.místo 1P, 3.místo 2P, 4.místo 3.S, 5. místo 2I. Celý turnaj řídili s přehledem Šimon a Kratochvíl ze 2T a Vejtruba ze 2I. Všem zúčastněným patří uznání a pochvala za organizaci celého turnaje a dobré sportovní výsledky.
(Mgr. Trojan Josef)  Fotografie