V roce 2017 se uskuteční turistické kurzy 3. ročníků, Bližší informace o kurzu v České republice a Chorvatsku.