Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Přijatí uchazeči si mohou rozhodnutí o přijetí vyzvednout v sekretariátu školy od čtvrtka 4.5.2017 v pracovní dny v době od 8.00 – 14.00 hod. Zápisové lístky je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků, tedy od 28.4.2017. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána.