V Kolínském Presu, který vyšel 1.12.2009, se dočtete o spolupráci naší školy s fakultou informatiky  Západočeské univerzity v Plzni.
V Kolínském deníku byl otištěn článek, obsahující informace o dni otevřených dveří 11.12.2009 a náboru do třídy oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na kopanou. Článek.