Všichni uchazeči o studium v jednoletém pomaturitním oboru Elektrikář si mohou v sekretariátu školy vyzvednout rozhodnutí o přijetí. Výsledková listina.