Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou během dneška všem žákům zaslány e-mailem.