Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Cestovní ruch a rekreologie, Informační technologie a Mechanik elektrotechnik.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2016/2017.
Uchazeči o studium maturitních oborů budou přijati do celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých oborech podle výsledků studia na základní škole a v 1. kole přijímacích zkoušek.

Cestovní ruch a rekreologie a Informační technologie - na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Cestovní ruch a rekreologie. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=130 bodů a prospěch 2,30=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika. K tomuto bodovému hodnocení budou připočteny body z testu na dnech otevřených dveří a z účasti na soutěžích. Nemohou být přijati uchazeči, kteří nezískali při přijímacích zkouškách minimálně 14 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Ke studiu nebudou přijati uchazeči, kteří dosáhnou v celkovém součtu bodů zápornou hodnotu.

Mechanik elektrotechnik - na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Mechanik Elektrotechnik. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=140 bodů a prospěch 2,40=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika. K tomuto bodovému hodnocení budou připočteny body z testu na dnech otevřených dveří a z účasti na soutěžích. Nebudou přijati uchazeči, kteří nezískali při přijímacích zkouškách minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky nebo nedosáhli v celkovém součtu minimálně 0 bodů.

Druhé kolo je průběžné do naplnění kapacity jednotlivých oborů.