Žáci prvních ročníků zahájí školní rok v pondělí 4.9.2017 v jídelně školy v 10.00 hod. Vzhledem k tomu, že v okolí školy se nacházejí staveniště, prosíme rodiče, aby své děti nedoprovázeli až ke školní budově. Toto zahájení bude trvat cca 2 hodiny. Výuka prvních ročníků zahájí v úterý 5.9. v budově na Modrém bodě (Benešova 245, Kolín 2, zastávka přímého autobusu od nádraží linek 1 a 2 s názvem Modrý bod). V těchto dnech žáci prvních ročníků zaplatí úvodní sportovní kurz. Žáci tříd 1C a 1TA mají od 6.9 do 8.9. volno a od 11.9 do 15.9. se zúčastní sportovního kurzu. Žáci tříd 1M a 1TB mají volno od 6.9 do 15.9. a od 18.9. do 22.9. se zúčastní sportovního kurzu. Žáci třídy 1E budou mít stálou výuku. Informace pro ubytované žáky budou zveřejněny v pondělí 28.8.
Žáci 4. ročníků zahájí výuku v úterý 5.9. od 8.00 hod na Modrém bodě. Žáci 2. a 3. ročníků zahájí výuku ve středu 6.9. od 8.00 hod. na Modrém bodě. Výjimku tvoří třídy, které odjíždějí na exkurze a třída 2M, která má v úterý 5.9. odborný výcvik.
Výuka bude probíhat podle provizorního rozvrhu.